ROZHODČÍ

Šárka Štusáková (CZ) - pátek psi
Ing. Hana Pánková (CZ) - pátek feny, sobota psi
Milada Krchňavá (SK) - sobota feny


Šárka Štusáková

chovatelská stanice Anunnaki - www.anunnaki.cz

Přesto, že jsem nezasáhla do chovu velkým počtem, mnoho mých odchovanců získalo titul Interšampion, Šampionáty z různých zemí, titul Evropského vítěze mladých, vítěze Klubových a Speciálních výstav. Někteří jsou také aktivní po sportovní stránce, jiní složili i canisterapeutické či lovecké zkoušky.

S daleko větší vervou se věnuji zdraví našich ridgebacků. Dlouhá léta vedu databáze nemocí, spojuji majitele se stejnými problémy a přemýšlím o smyslu a směru našeho chovatelského snažení. Rovněž jsem dlouhá léta zapojena do chodu Klubu chovatelů Rhodéských Ridgebacků (KCHRR), ve kterém od roku 2004 jsem ve funkci hlavního poradce chovu a od roku 2019 i předsedkyní tohoto klubu. Více informací na www.kchrr.com

Na podzim v roce 2012 jsem úspěšně složila zkoušky a stala se národním rozhodčím, specialistou pro toto plemeno. V roce 2016 jsem byla jmenována mezinárodním rozhodčím F.C.I. Měla jsem tu čest posuzovat mezinárodní, národní, klubové a speciální výstavy v různých zemích (Čechy, Slovenská republika, Chorvatsko, Německo, Dánsko, Belgie a Austrálie).

Vztah ke všemu živému mě provází po celý dosavadní život. Již od útlého dětství se zajímám o etologii psů, jejich chov a výcvik. Vyrůstala jsem v souznění s dalmatinkou, křížencem belgického ovčáka, se slovenským čuvačem a německým ovčákem.To oni formovali mé myšlení a naučili mne milovat vše živé a to nejdůležitější - umění spolupráce a respektu k přírodě. V roce 1996 vstoupil do mého života první Rhodesian ridgeback.

Postupem času bylo tedy naprosto logické, že jsem po zralé úvaze založila v roce 1998 chovatelskou stanici "ANUNNAKI" (slovo ze sumerského jazyka označující "ti co přišli z nebe").

Od data založení do dnešní doby jsem odchovala 9 vrhů ridgebacků.


Hana Pánková

chovatelská stanice Qwandoya - www.qwandoya.com

Jmenuji se Hana Pánková a žiji se svými dvěma malými syny, partnerem a našimi ridgebacky poblíž Prahy. Doma mám stabilně 3-4 feny, ale díky chovu jsem získala řadu skvělých přátel, se kterými mám několik psů ve spoluvlastnictví a mám tak možnost s nimi dále chovat.

V roce 2008 jsem založila chovatelskou stanici Qwandoya s cílem chovat zdravé, povahově vyrovnané a kvalitní psy, kteří odpovídají standardu plemene. V roce 2010 se mi narodil první vysněný vrh a tím začala moje chovatelská vášeň. V tomto roce jsem se také stala poradkyní chovu. V roce 2018 jsem byla zvolena předsedkyní Českého klubu rhodeských ridgebacků (ČKRR). Chtěla bych pozměnit pohled lidí v ČR na toto plemeno. Ukázat jim, že to není jen skvělý rodinný pes, ale všestranné plemeno vhodné na výcvik, sport a další aktivity. A také že ridgeback nemá mít jen perfektní symetrický ridge a málo bílé barvy, ale má to být pes ve všech aspektech vyvážený, elegantní a harmonický.

Svůj pohled na plemeno se snažím maximálně přenášet do svého chovu a pod Qwandoyou jsem odchovala již mnoho šampionů (ČR, Švédska, Finska, Slovenska, Německa, Slovinska, Maďarska, Ruska, Litvy, Lotyšska, Estonska), včetně Interšampionů, Grandšampionů a vítězů BIS. Qwandoya nemá však úspěchy jen v oblasti výstav, ale máme i velmi úspěšné psy na pracovním poli (nosework, poslušnost, dog dancing, obedience, agility) a také, na což jsem obzvlášť hrdá, v canisterapii.

Výstavy a vystavování jsem měla vždy ráda. Je to pro mě místo, kde mám možnost pozorovat psy a setkávat se s přáteli a chovateli. Licenci rozhodčího jsem dodělala v lednu 2020 a velmi se těším na posuzování, které vnímám jako příležitost se na psy podívat z jiné perspektivy než jako vystavovatel.


Milada Krchňavá

chovatelská stanice Luanda - www.lady-ridgeback.sk

S plemenom Rhodézsky Ridgeback sa prvý krát stretla v roku 2001. Môj prvý Ridgeback bola RR sučka pochádzajúca z Českej republiky, ktorú som si priviezla domov v roku 2002. Aj vďaka nej som sa stala obrovským nadšencom "afrických levích psov" a neustálym hľadačom informácií a vedomostí nielen o plemene, ale aj zdraví, funkčnosti anatómii, charaktere a všetkých tém spojených s kynológiou. Keďže som si vzala za cieľ odchovať potomstvo najvyššej kvality, musela som začať od seba: samo vzdelávaním, zbieraním informácií a rád od dlhoročných skúsených chovateľov, pričom základom môjho chovu musela byť naozaj kvalitná suka. Preto sa zakladateľkou môjho chovu stala sučka importovaná z Nemecka so zaujímavými krvnými líniami oceňovaná najvyššími titulmi nielen od rozhodcov na medzinárodných výstavách, ale aj špecialistami na plemeno na veľkých klubových výstavách v Európe. Nechovám pre kvantitu, ale snažím sa o najvyššiu možnú kvalitu a preto za celých 19 rokov spolunažívania s RR som odchovala len 9 vrhov (72 šteniat). Z môjho chovu bolo vystavovaných 28 RR a z nich sa titulom šampión hrdí 21. Tieto úspešné ridgebacky sú nositeľmi aj ďalších titulov, ako: Medzinárodný šampión krásy C.I.B., mnohonásobný Grand šampión, mnohonásobný Šampión krásy a Národný víťaz. Naše LUANDA ridgebacky získali aj najvyššie výstavné ocenenia: World Winner 2017, European Junior winner 2016, European Winner 2008, European res. BISS puppy 2008 a tiež BISS - Best in Specialty Show winners. Napriek všetkým týmto úspechom, som navždy zaviazaná chovateľom, ktorí v našich RR videli chovnú kvalitu a zaradili ich do svojich chovateľských programov, čo viedlo k tomu, že meno Luanda sa objavilo v mnohých rodokmeňoch šampiónov po celom svete.
V roku 2002 som sa stala aktívnym členom Slovenského klubu chovateľov Ridgebackov (SKCHR), prispievajúc do klubového života množstvom článkov a prác o aktivitách s RR, zdraví a chove. Zároveň som mala priestor prispieť aj do zahraničných publikácií, ako napríklad "The European Ridgeback", alebo do USA "The Ridgeback Register".
V roku 2006 som sa stala v hlavným poradcom chovu (HPCH) v SKCHR. Túto funkciu som vykonávala až do roku 2009, kedy bola funkcia zrušená a nahradená kolektívnym poradným orgánom - Chovateľskou radou, v ktorej som aktívne pôsobila. Od roku 2006 až dodnes vykonávam oficiálne klubové kontroly vrhov a som členom bonitačnej komisie.
Rok 2015 priniesol SKCHR reformou - vo vedení klubu boli opätovne vytvorené predtým zrušené funkcie, okrem iných aj funkcia HPCH. Vážim si, že členovia SKCHR mi prejavili dôveru a zvolili ma opäť do funkcie HPCH, v ktorej pôsobím až dodnes.
Som zástancom názoru, že plemeno nemôže ovplyvňovať len názor jedného človeka, a preto som sa vždy snažila a snažím iniciovať širšiu chovateľskú diskusiu, ktorej cieľom je spoločne prijímať, čo najlepšie pravidlá i kompromisy pre udržanie nášho krásneho plemena v zdraví a kvalitnom exteriéri. Preto okrem bežných povinností HPCH a vedenia chovateľskej agendy, pravidelne v SKCHR organizujem stretnutia a ankety Chovateľskej rady, kde spoločne diskutujeme o aktuálnych problémoch v chove, o zdraví plemena, kreujeme odporúčania pre chovateľov, majiteľov krycích psov a návrhy na vylepšenie riadenia chovu predkladáme Správnej rade klubu. Zastávam názor, že naozaj dobrým chovateľom je chovateľ, ktorý má dostatok vedomostí nielen o zdraví, genetike, chove, ale aj o anatómii psa a štandarde. Od roku 2007 som prednášala na klubových seminároch pre chovateľov a majiteľov RR témy: "RR anatómia a funkčnosť", "Plánovanie chovu, určenie optimálneho dňa na krytie, krytie, tehotenstvo, príprava na pôrod, pôrod, starostlivosť o matku a šteňatá, kontroly vrhov", "Poruchy plodnosti u psov", "Štandard vs. anatómia a pohyb RR", "Chovateľský cieľ, Čítanie rodokmeňov" a "Krycí pes".

Od roku 2017 som spolu s RNDr. Ingeborg Režuchovou, PhD., členkou Chovateľskej rady SKCHR, intenzívne pracovala na veľkom projekte pre SKCHR, ktorý dnes poznajú členovia SKCHR ako Elektronický chovateľský systém pre chovateľov "ELBREED" (ELectronic BREEDing system). ELBREED je elektronický systém s databázou, ktorý legálne zbiera, uchováva a triedi informácie o všetkých jedincoch využívaných a odchovaných v evidovanom chove RR zastrešenom SKCHR. Zároveň užívateľom výrazne zjednodušuje vybavenie celého chovateľského servisu a taktiež zasielanie klubových tlačív potrebných k bonitácii, či chovu v SKCHR. Po úplnom dokončení ELBREED ponúkne ešte viac analytických nástrojov na plánovanie chovu a zodpovedný výber chovného páru, ako sú: skúšobné rodokmene, zdravotné štatistiky plemena vrátane zdravotných analýz plánovaných vrhov.

V roku 2019 mi SKCHR udelil ocenenie za moju prácu pre klub, propagáciu plemena a chovateľstvo.Moja prvá skúsenosť s posudzovaním Rhodézskych Ridgebackov siaha do roku 2008, kedy ma oslovil Český RR Sport Club posudzovať Klubovú výstavu s bodovacím hodnotením bez zadávania FCI titulov. V roku 2015 som prijala pozvanie posudzovať IV. RR Specialty show - RR Union Moscow (bez zadávania FCI titulov).
V apríli 2018 som úspešne absolvovala skúšky rozhodcov a stala sa Národným FCI rozhodcom pre plemeno Rhodesian Ridgeback. Odvtedy som prijala pozvanie a mala česť posudzovať na viacerých Medzinárodných výstavách na Slovensku a tiež na: Špeciálnej výstave RR Club ELSA v Nemecku 2018, Klubovej výstave RR v Dánsku 2019, Klubovej výstave SKCHR 2019. V roku 2020 som dostala niekoľko zaujímavých pozvánok na posudzovanie klubových výstav v zahraničí, avšak kvôli pandémii "Covid-19" boli tieto výstavy zrušené.
V chove a pri posudzovaní je pre mňa štandard plemena alfou a omegou. Úzke prepojenie medzi anatómiou psa a jeho funkčnosťou je "zakódované" v jeho pohybe a v nasledujúcich slovách Štandardu RR (FCI č.146): celkový vzhľad - "Rodézsky ridgeback by mal byť harmonický, svalnatý, obratný a energický pes symetrických línií, schopný veľkej vytrvalosti pri zodpovedajúcej rýchlosti, a to aj pri pomerne veľkej rýchlosti. Dôraz sa kladie na obratnosť, eleganciu a pevnú stavbu tela, no bez náznakov mohutnosti. Pohyb má byť priestranný, voľný a energický". A tak, stavba tela zodpovedajúca popisu v štandarde, povaha psa, ako aj celkový dojem majú pre mňa pri posudzovaní RR veľkú váhu. 
Teším sa na stretnutie so všetkými vystavovateľmi a priaznivcami plemena RR.